BETON

Parametr

Wartość (brutto)

   

Stabilizacja Rm

0,5 MPa - 65zł/m3

Stabilizacja Rm

1,5 MPa - 95zł/m3

Stabilizacja Rm

3,0 MPa - 105 zł/m3

Stabilizacja Rm

5,0 MPa - 115zł/m3

Podsypka cementowo - piaskowa

1:4 - 200 zł/m3