Oferta

Wykonujemy z kostki brukowej

 • posesje prywatne
 • tarasy i schody
 • drogi, place, parkingi, chodniki
 • opaski wykończeniowe
 • powierzchnie pod altany
 • opaski wokół pomników
 • każdy inny rodzaj powierzchni

Ponadto

 • układanie płyt ażurowych
 • utwardzanie terenu
 • montaż galanterii betonowej (krawężniki, palisady, itp.)
 • regulacja studzienek
 • modernizacja dróg, ulic, placów, prywatnych posesji
 • roboty ziemne
 • kucie betonu
 • studnie chłonne do odprowadzania wody z kostki oraz rynien budynków
 • budowa murków oporowych z kamieni polnych
 • inne usługi ogólnobudowlane oraz prace wykończeniowe
 • sprzedaż materiałów brukarskich
 • sprzedaż i montaż świecącej kostki brukowej
 • sprzedaż i montaż systemów antyoblodzeniowych (autoryzowani instalatorzy DEVI)
 • sprzedaż i montaż ogrodzeń i schodów łupanych
 • usługi zagęszczarkami i miniładowarką